Atölye

Atölye çalışmaları İstanbul’da farklı mekanlarda yürütülür. Katılımcı sayısı 5-6 kişi ile sınırlıdır. Her bir oturum yaklaşık olarak 3.5 saattir.

Atölyenin konusuna göre değişmekle birlikte, tüm malzemeler atölye yürütücüsü tarafından temin edilir. Örneğin, teraryum atölyesi için gerekli olan malzemeler (taş, toprak, fanus, bitki, yosun vb.) atölye katılımcıları için atölye mekanında hazırlanır; katılımcıların bu malzemelerden faydalanarak oturum sonunda kendi tasarımlarını oluşturmaları beklenir.

Atölye -konusuna göre- süresi değişmekle birlikte iki ana bölümden oluşur. İlk olarak, atölyenin alt yapısını oluşturan teorik kısım katılımcılar ile paylaşılır. Örneğin teraryum oturumunda, hikayenin tarihsel arka planı, genel olarak bitki türleri ve yaşam koşulları, habitat ve ekosistem kavramları, teraryum içinde yaşam  döngüsünün nasıl gerçekleştiği, tasarım ilkeleri, estetik ve fonksiyon birlikteliği ve yapılmış örneklerin incelenmesi gibi başlıklar ele alınır. Uygulama kısmında ise sürdürülebilir bir sistem olarak teraryum yapımının aşamaları, alet kullanımı, bitki ekimi,  temizlik ve bakımı anlatılmaktadır.

Atölyeler hakkında detaylı bilgi edinmek için info@agacsakal.com adresine ulaşabilirsiniz.