Faydalı bilgiler · Haziran 19, 2022 0

Bilimsel Bitki İsimleri Hakkında

Bilimsel Bitki İsimleri Hakkında

Bilimsel Bitki İsimleri Hakkında

İkili adlandırma

Bitkilerin Latince tür isimleri iki bölümden oluşur. Buna ikili adlandırma ya da binomial nomenklatür denir. Örn. Begonia obliqua. İlk isim bitkinin cinsidir ve daima büyük harfle yazılır. Cins görünüş ya da DNA yapısı birbirine çok yakın olan grupları ifade eder. İkinci isim ise canlının türüdür. Tür genellikle bitkinin fiziksel karakterlerine ya da nereden geldiğine dair bilgiler içerebilir; o bitkinin diğer türlerden ayrımını belirtir. Böylece Begonia obliqua ile Begonia beryllae akraba olduğunu anlayabiliriz. Latince isimler tek bir bitkiye özgün olduğu için gündelik kullanımdaki karışıklıklara neden olmazlar.

Melez bitki isimleri

Sukulentlerle uğraşanlar bilirler. Kimi bitki isimlerinde “x” bulunur. Bu melezlenen bir türü gösterir. Örn. Echeveria × gilva. Zaman zaman E. × gilva şeklinde de yazıldığı olur. İsim her zaman her iki türü de içermek zorunda değildir. Bazı örnekler verecek olursak:

× Heucherella, Heuchera ve Tiarella bitkilerinin melezidir.

× Philageria veitchii , Lapageria rosea ve Philesia magellanic melezi

Bir de bilimsel olmayan bir şekilde Lilium ‘Citronella’ gibi yazımlarda bulunur. Burada tırnağın içindeki terim genellikle gündelik kullanımdaki isimlendirmeye benzer bir sıfat ya da isimdir.

Taksonomik Ekler Tablosu

TaksonBitkilerYosunlarMantarlarHayvanlar
Bölüm / Şube-phyta-phyta-mycota
Alt bölüm / Alt Şube-phytina-phytina-mycotina
Sınıf-opsida-phyceae-mycetes
Alt sınıf-idae-phycidae-mycetidae
Takım-ales-ales-ales
Alt takım-ineae-ineae-ineae
Üst familya-acea-acea-acea-oidea
Familya-aceae-aceae-aceae-idae
Alt familya-oideae-oideae-oideae-inae
Oymak-eae-eae-eae-ini
Alt oymak-inae-inae-inae-ina
Cins
Tür
Alt tür

Kaynak: wikipedia